رسیدگی فرماندار اهواز به مراجعات و مکاتبات شهروندان در میز خدمت مصلای اهواز

به‌گزارش روابط عمومی فرمانداری، مسعود فلاحی فرماندار اهواز روز جمعه به همراه صالحی معاون‌ سیاسی و اجتماعی فرماندار در میز خدمت مستقر در مصلای مهدیه امام خمینی(ره) ضمن پاسخگویی به مراجعات شهروندان ، مطالبات آنان را مورد رسیدگی قرار داد.  

به‌گزارش روابط عمومی فرمانداری، مسعود فلاحی فرماندار اهواز روز جمعه به همراه صالحی معاون‌ سیاسی و اجتماعی فرماندار در میز خدمت مستقر در مصلای مهدیه امام خمینی(ره) ضمن پاسخگویی به مراجعات شهروندان ، مطالبات آنان را مورد رسیدگی قرار داد.