برداشت گل در روستای شبیشه حمیدیه

هر ساله کشت گل در شهرستان حمیدیه بین ماه‌های‌ شهریور تا آبان‌ماه انجام می‌شود و برداشت گل نیز از دی‌ماه تا فروردین سال بعد ادامه خواهد داشت. منطقه شبیشه شهرستان حمیدیه که مرکز کشت گل این شهرستان است، در کیلومتر یک جاده حمیدیه – سوسنگرد قرار دارد. در شهرستان حمیدیه گل‌های سنبل، آفتابگردان، گل خشک […]

هر ساله کشت گل در شهرستان حمیدیه بین ماه‌های‌ شهریور تا آبان‌ماه انجام می‌شود و برداشت گل نیز از دی‌ماه تا فروردین سال بعد ادامه خواهد داشت. منطقه شبیشه شهرستان حمیدیه که مرکز کشت گل این شهرستان است، در کیلومتر یک جاده حمیدیه - سوسنگرد قرار دارد. در شهرستان حمیدیه گل‌های سنبل، آفتابگردان، گل خشک و زنبق و نرگس کشت می‌شود. // عکس: منا صیافی‌زاده