جواد باوی بعنوان شهردار شیبان منصوب شد

طی حکمی از سوی صادق خلیلیان استاندارخوزستان، جواد باوی به سمت شهردار شیبان از توابع شهرستان باوی منصوب شد.پیش از این اعضای شورای شهر شیبان با اکثریت مطلق آرا ، مهندس جواد باوی را بعنوان شهردار انتخاب کرده بودند. جواد باوی از نیروهای شهرداری اهواز که سوابق او بعنوان معاون شهرسازی شهرداری خرمشهر، معاون شهرسازی […]

طی حکمی از سوی صادق خلیلیان استاندارخوزستان، جواد باوی به سمت شهردار شیبان از توابع شهرستان باوی منصوب شد.پیش از این اعضای شورای شهر شیبان با اکثریت مطلق آرا ، مهندس جواد باوی را بعنوان شهردار انتخاب کرده بودند.

جواد باوی از نیروهای شهرداری اهواز که سوابق او بعنوان معاون شهرسازی شهرداری خرمشهر، معاون شهرسازی منطقه چهار اهواز ، دوسال رئیس شورای شهرستان کارون ، استاد دانشگاه و دکترای شهرسازی را در کارنامه خود دارد .