میزان گرد و خاک در آبادان و خرمشهر به بیش از ۱۰ برابر حد مجاز رسید

میزان گرد و خاک در آبادان و خرمشهر به بیش از ۱۰ برابر حد مجاز رسید/ کارگروه اضطرار الودگی هوا هنوز تصمیمی برای تعطیلی نگرفته است. اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان از تداوم پدیده گرد و غبار در ۱۴ شهرستان خبر داد و بیشترین میزان گرد و غبار را در خرمشهر و آبادان با […]

میزان گرد و خاک در آبادان و خرمشهر به بیش از ۱۰ برابر حد مجاز رسید/ کارگروه اضطرار الودگی هوا هنوز تصمیمی برای تعطیلی نگرفته است. اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان از تداوم پدیده گرد و غبار در ۱۴ شهرستان خبر داد و بیشترین میزان گرد و غبار را در خرمشهر و آبادان با بیش از ۱۰ برابر حد مجاز اعلام کرد./ایرنا