مصوبه برکناری شهردار خرمشهر برای دومین بار از سوی هیات تطبیق باطل شد

برای بار دوم طرح برنامه ریزی شده عزل شهردار خرمشهر به در بسته خورد. دیروز در اقدامی سوال برانگیز و علیرغم نامه فرمانده نیروی انتظامی شهرستان خرمشهر مبنی بر تایید احراز سکونت شهردار خرمشهر، رئیس شورای شهر اقدام به برگزاری جلسه بررسی احراز سکونت شهردار نموده و با وجود ارایه مستندات از سوی مهندس کمایی، […]

برای بار دوم طرح برنامه ریزی شده عزل شهردار خرمشهر به در بسته خورد. دیروز در اقدامی سوال برانگیز و علیرغم نامه فرمانده نیروی انتظامی شهرستان خرمشهر مبنی بر تایید احراز سکونت شهردار خرمشهر، رئیس شورای شهر اقدام به برگزاری جلسه بررسی احراز سکونت شهردار نموده و با وجود ارایه مستندات از سوی مهندس کمایی، ۴ نفر از اعضای شورا اقدام به عزل شهردار خرمشهر نمودند.

پس از برکناری غیرقانونی شهردار خرمشهر، امروز هیات تطبیق منطقه آزاد اقدام به برگزاری جلسه فوق العاده نموده و مجددا و برای بار دوم مصوبه غیرقانونی شورای شهر خرمشهر را باطل نمودند.

ابطال مصوبه شورای شهر خرمشهر آنهم برای دوم حکایت از آن دارد مدیریت منطقه آزاد اروند، رییس دادگستری خرمشهر و مسئولان امنیتی و انتظامی دیگر اجازه غارت و سوء استفاده بیت المال را به مفسدین نخواهد داد.

مشت محکم هیات تطبیق بعد از آن صورت گرفت که توصیه و هشدارهای امام جمعه انقلابی خرمشهر از سوی ۴ عضو شورا نادیده گرفته شد و این افراد با بی توجهی تمام اصرار بر بی ثباتی شهر دارند.از مدیریت انقلابی و جهادی منطقه آزاد اروند و رییس دادگستری خرمشهر انتظار می رود با عوامل بی ثبات کننده شهر قاطعانه برخورد نماید.