پرداخت حقوق کارکنان شهرداری خرمشهر بروز شده است

حقوق بهمن دیروز واریز شد؛ پرداخت حقوق کارکنان شهرداری خرمشهر بروز شده است. طی روزهای اخیر با پیگیری و تلاش مهندس کمایی، ۶ ماه حقوق معوقه کارکنان شهرداری خرمشهر به همراه عیدی ۱۴۰۱ به حساب پرسنل واریز شده بود و در ادامه بروز رسانی حقوق های ماهانه، صبح دیروز نیز حقوق بهمن ماه کارکنان پرداخت […]

حقوق بهمن دیروز واریز شد؛ پرداخت حقوق کارکنان شهرداری خرمشهر بروز شده است. طی روزهای اخیر با پیگیری و تلاش مهندس کمایی، ۶ ماه حقوق معوقه کارکنان شهرداری خرمشهر به همراه عیدی ۱۴۰۱ به حساب پرسنل واریز شده بود و در ادامه بروز رسانی حقوق های ماهانه، صبح دیروز نیز حقوق بهمن ماه کارکنان پرداخت گردید، بنابراین در حال حاضر شهرداری خرمشهر در پرداخت به موقع حقوق یکی از محدود شهرداری های کشور است که پرداخت حقوق پرسنل و کارگران آن به روز می باشد.دیروز شنبه ۱۴ اسفند علاوه بر پرداخت حقوق، دو ماه اقساط تسهیلات بانکی نیز به حساب بانک واریز گردید.