انتقام عجیب مدیریت پایگاه چغازنبیل از جامعه بومی

خبر شوکه اور تخریب مضیف ها و کانون های بومگردی در محدوده مجموعه تاریخی زیگورات در حالی منتشر شد که جامعه محلی و فعالان فرهنگی استان خوزستان تلاش زیادی جهت ترمیم و توسعه این سازه های زیبا ومیراثی داشته اند و به روش های گوناگون به دنبال تامین اعتبار و یا بهره گیری از حمایت […]

خبر شوکه اور تخریب مضیف ها و کانون های بومگردی در محدوده مجموعه تاریخی زیگورات در حالی منتشر شد که جامعه محلی و فعالان فرهنگی استان خوزستان تلاش زیادی جهت ترمیم و توسعه این سازه های زیبا ومیراثی داشته اند و به روش های گوناگون به دنبال تامین اعتبار و یا بهره گیری از حمایت های دولتی و خصوصی در راستای بهسازی آنها بودند.

معماری بکار رفته در این سازها که براساس یافته های تاریخی وهمچنین باستان شناسی به شش هزارسال می رسد ، در حالی تخریب شد که مدیریت پایگاه چغازنبیل هیچ گاه در صدد بهره برداری مناسب یا بهسازی و توسعه نداشته است.

 پس از زنجیره ای از اشتباهات از جمله مفقود شدن خشت باستانی ، اخراج کارگران بومی و بکارگیری افرادی خارج از شهرستان که بخشی از آن رسانه ای شد و در نهایت تا شکایت علیه دهیار ادامه داشت. از سویی بنا به اظهارات نماینده مردم شهرستان شوش در مجلس شورای اسلامی صدور سلیقه ای مجوز را هم می توان به این عملکرد غیرقابل دفاع اضافه نمود.

اگر هر مدیری براساس برداشت و سلیقه خود اقدام به نابودی بخشی از تاریخ کشور به بهانه ای خاص  نماید آنگاه چرا کسی بدنبال تخریب کاخ های شاه مقبور که نشانه ای از دوره ظلم و ستم به ملت ایران هست ، نیست؟  به هر حال این مظاهر دوره ای تاریخی از کشور را بازگو می نماید توسط وزارت میراث فرهنگی مرمت و بعنوان موزه مورد بهره برداری قرا گرفته است.

تخریب این سازه ها در شرایطی صورت گرفت که اوازه مضیف سازی در کل کشور پیچیده و هرچندوقت خبری از افتتاح دهکده های گردشگری ساخته از نی در استان های البرز خراسان و ساری شنیده می شود.ایا این تخریب جواب انتقاد هایی هست که دیشب توسط یک فعال فرهنگی به عملکرد ایشان وارد شد