ساعت اداری فردا سه شنبه در ۷ شهر استان با دو ساعت تاخیر آغاز می شود

ساعت اداری فردا سه شنبه در ۷ شهر استان با دو ساعت تاخیر آغاز می شود. کارگروه اضطرار آلودگی هوا با موافقت دکتر صادق خلیلیان استاندار خوزستان تصویب کرد فردا سه شنبه مورخ سوم اسفندماه ساعت اداری در ۷ شهر خوزستان شامل شهرستان های شوشتر، شوش، دزفول، مسجدسلیمان، کرخه، اندیمشک و گتوند با دو ساعت […]

ساعت اداری فردا سه شنبه در ۷ شهر استان با دو ساعت تاخیر آغاز می شود. کارگروه اضطرار آلودگی هوا با موافقت دکتر صادق خلیلیان استاندار خوزستان تصویب کرد فردا سه شنبه مورخ سوم اسفندماه ساعت اداری در ۷ شهر خوزستان شامل شهرستان های شوشتر، شوش، دزفول، مسجدسلیمان، کرخه، اندیمشک و گتوند با دو ساعت تاخیر آغاز شود. در مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا آمده است:

با توجه به تداوم گردوخاک در برخی مناطق استان و بررسی آخرین وضعیت جوی ومناطق تحت تاثیر پدیده گردوخاک توسط کارگروه اضطرارآلودگی هوای استان(آیین نامه اجرایی تبصره ۳ماده۳ قانون هوای پاک) وتبادل نظر اعضای کارگروه وموافقت استاندارمحترم خوزستان ، تصمیمات ذیل اتخاذ وابلاغ گردید.

۱- زمان شروع کارکلیه ادارات ، مراکز آموزشی و دستگاه های اجرایی (بجز مراکز امدادی ، درمانی ، بهداشتی ، اورژانس ۱۱۵ ، خدمات شهری شهرداری ها،بخش های عملیاتی ودارای نوبت کاری ، بیمارستان ها وآتش نشانی ها) شهرستان های : دزفول ،شوشتر ، اندیمشک ، شوش ،کرخه ، گتوند و مسجدسلیمان درروزسه شنبه مورخ ۳ اسفندماه ۱۴۰۰ بادوساعت تاخیر ساعت ۹:۳۰ می باشد.

۲-درصورت تداوم گردوخاک در شهرستان هایی که کاهش ساعت کار اداری اعمال گردیده ،موضوع توسط کارگروه اضطرار آلودگی هوا بررسی وتصمیمات لازم اتخاذ ودراسرع وقت ازطریق رسانه های گروهی اطلاع رسانی انجام خواهد گردید.