انباشت زباله در خیابان های محلات غرب اهواز همچنان ادامه دارد

انباشت زباله در خیابان های محلات غرب اهواز همچنان ادامه دارد.استمرار انباشت زباله در خیابان ها و معابر کوی انقلاب (کمپلو) ، خشایار ، کیان ، کوی علوی ، سیاحی ، کوی سادات ، شهرک اهواز ، عین ۲ ، مندلی و گلدشت علاوه بر تهدید سلامت شهروندان، جلوه های ناپسندی را در کنار حفاری […]

انباشت زباله در خیابان های محلات غرب اهواز همچنان ادامه دارد.استمرار انباشت زباله در خیابان ها و معابر کوی انقلاب (کمپلو) ، خشایار ، کیان ، کوی علوی ، سیاحی ، کوی سادات ، شهرک اهواز ، عین ۲ ، مندلی و گلدشت علاوه بر تهدید سلامت شهروندان، جلوه های ناپسندی را در کنار حفاری های بدون ترمیم و رهاشدگی فاضلاب ، ترسیم و موجبات نگرانی ساکنین را فراهم کرده است

دست از کارکشیدن کارگران بخش های خدماتی بدلیل حقوق و بیمه معوقه چند ماهه و بی برنامگی معاونت خدمات شهری از جمله دلایل اصلی انباشت زباله در معابر شهر می باشد