آقای استاندار ، شورای شهر شیبان را از دخالت های مخرب و انحلال برهانید

آقای استاندار ، شورای شهر شیبان را از دخالت های مخرب و انحلال برهانید.جمعی از شهروندان شیبانی با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری و حمل پلاکارد نوشته ضمن ابراز نگرانی از عدم تشکیل شورای شهر دوره جدید و گلایه از تعطیلی فرآیند خدمات رسانی عمومی خواهان ورود استاندار خوزستان به موضوع شورای شهر شیبان و […]

آقای استاندار ، شورای شهر شیبان را از دخالت های مخرب و انحلال برهانید.جمعی از شهروندان شیبانی با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری و حمل پلاکارد نوشته ضمن ابراز نگرانی از عدم تشکیل شورای شهر دوره جدید و گلایه از تعطیلی فرآیند خدمات رسانی عمومی خواهان ورود استاندار خوزستان به موضوع شورای شهر شیبان و جلوگیری از دخالت های مخرب برخی نمایندگان مجلس و مدیران وابسته به استانداری در امور شوراها شدند

لازم به یادآوری است، علیرغم آغاز بکار فعالیت شوراهای دوره ششم در تمامی شهرهای ایران و همچنین انتخاب و معرفی شهرداران جدید ، اما شورای شهرشیبان بدلیل برخی دخالت های مخرب تاکنون تشکیل نشده و در آستانه انحلال قرار دارد