تجهیز مصلای آبادان و ورزشگاه آزادی خرمشهر برای بستری بیماران کرونا

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان از در حال آماده‌سازی و تجهیز بودن مصلای آبادان و ورزشگاه آزادی خرمشهر برای بستری بیماران مبتلا به کرونا خبر داد.دکتر مهدی کریمی با اشاره به ادامه روند افزایشی موارد ابتلا به کرونا و بستری در جنوب غرب خوزستان اظهار کرد: در پی تکمیل ظرفیت بیمارستان‌های جنوب غرب خوزستان […]

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان از در حال آماده‌سازی و تجهیز بودن مصلای آبادان و ورزشگاه آزادی خرمشهر برای بستری بیماران مبتلا به کرونا خبر داد.دکتر مهدی کریمی با اشاره به ادامه روند افزایشی موارد ابتلا به کرونا و بستری در جنوب غرب خوزستان اظهار کرد: در پی تکمیل ظرفیت بیمارستان‌های جنوب غرب خوزستان و نبود تخت بستری و افزایش حجم بیماران، مجبور شده‌ایم برای بستری بیماران محل‌های دیگری پیش‌بینی کنیم.

وی افزود: در حال آماده‌سازی و تجهیز مصلای آبادان و ورزشگاه آزادی خرمشهر برای بستری بیماران مبتلا به کرونا هستیم.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان بیان کرد: عملا دیگر توان بیمارستانی نداریم و نیاز به تخت از خارج از بیمارستان داریم و این دو محل باید سریعا تجهیز شوند و مورد بهره‌برداری قرار بگیرند.وی تصریح کرد: در حال حاضر با کمبود امکانات، نیروی انسانی، اکسیژن و کپسول اکسیژن و کمبود تخت بستری در منطقه جنوب غرب خوزستان مواجه هستیم.