تاکنون دلایلی درخصوص خرابکاری بودن حادثه پالایشگاه تهران یافت نشده است

غلامرضا نوفرستی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری درخصوص احتمال خرابکاری بودن حادثه پالایشگاه تهران گفت: در این خصوص پیگیری‌های لازم از طریق ضابطان خاص به عمل آمده، اما تاکنون دلایلی در این خصوص وجود ندارد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری که در محل آتش سوزی پالایشگاه تهران حاضر شده است، درباره این آتش […]

غلامرضا نوفرستی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری درخصوص احتمال خرابکاری بودن حادثه پالایشگاه تهران گفت: در این خصوص پیگیری‌های لازم از طریق ضابطان خاص به عمل آمده، اما تاکنون دلایلی در این خصوص وجود ندارد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری که در محل آتش سوزی پالایشگاه تهران حاضر شده است، درباره این آتش سوزی گفت: در حال حاضر اطفا حریق در حال انجام است و مسیر توسط نیروی انتظامی کنترل می‌شود.

وی افزود: این حادثه تاکنون مجروح یا فوتی نداشته است.نوفرستی همچنین درباره احتمال خرابکاری بودن این حادثه نیز گفت: در این خصوص پیگیری‌های لازم از طریق ضابطان خاص به عمل آمده است اما تاکنون دلایلی در این خصوص وجود ندارد اما با این حال موضوع در دست بررسی است و اقدام‌های فنی و امنیتی در حال انجام است.وی تصریح کرد: دستورات قضایی لازم درخصوص این حادثه صادر شده است و در خصوص این حادثه پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.