طرح واکسیناسیون سالمندان امروز در غیزانیه انجام شد

طرح واکسیناسیون سالمندان امروز در غیزانیه انجام شد.در راستای واکسیناسیون سالمندان در برابر ویروس کرونا ، این طرح دیروز پنج شنبه ۹ اردیبهشت ماه در منطقه محروم غیزانیه اهواز با همت کارشناسان مرکز بهداشت شرق و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اجرا شد وهاب زاده مشاور وزیر بهداشت با انتشار توییتی در این زمینه نوشت […]

طرح واکسیناسیون سالمندان امروز در غیزانیه انجام شد.در راستای واکسیناسیون سالمندان در برابر ویروس کرونا ، این طرح دیروز پنج شنبه ۹ اردیبهشت ماه در منطقه محروم غیزانیه اهواز با همت کارشناسان مرکز بهداشت شرق و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اجرا شد

وهاب زاده مشاور وزیر بهداشت با انتشار توییتی در این زمینه نوشت : ‌دسترسی عادلانه و عدالت در سلامت یعنی هیچ فرقی بین پایتخت نشین‌ها با شهروندان دورترین نقطه ایران وجود ندارد.  واکسن پولی یعنی افزایش شکاف طبقاتی و وزارت بهداشت قطعاً با این روش مذموم مخالف است.