زمین خواری با تابلوی تعاونی و پوشش نام های مقدس در رامهرمز

پس از پدیده “صندوق های خانگی” و بالاکشیدن اموال مردم ، اینک برخی مرتبطین با گردانندگان صندوق های غیرقانونی ،با تابلوی تعاون و.تحت عناوین مقدس به سراغ اراضی کشاورزان ، مراتع و منابع طبیعی آمده اند.اخبار و گزارش های نگران کننده ارسالی از سوی برخی اهالی و کشاورزان روستاهای رامهرمز حاکی است ، مجموعه ای […]

پس از پدیده “صندوق های خانگی” و بالاکشیدن اموال مردم ، اینک برخی مرتبطین با گردانندگان صندوق های غیرقانونی ،با تابلوی تعاون و.تحت عناوین مقدس به سراغ اراضی کشاورزان ، مراتع و منابع طبیعی آمده اند.اخبار و گزارش های نگران کننده ارسالی از سوی برخی اهالی و کشاورزان روستاهای رامهرمز حاکی است ، مجموعه ای پنج نفره ضمن تأسیس شرکت/تعاونی و برخوردار از ارتباطات خاص ، اقدام به شناسایی مراتع ، منابع طبیعی و زمین های زیرکشت مازاد بر سندِ (نسق آبا و اجدادی اهالی است) روستائیان حتی از رهگذر جعل سند یا بهره گرفتن از اسناد مشاع نموده و با سوء استفاده از بعضی سوابق و شراکت با اشخاص معلوم الحال و بدنام و مشهور به کلاهبرداری و….در صدد تصرف اراضی مذکور هستند.

باتوجه به اینکه افراد فوق الاشاره تحت پوشش عناوین ارزشی و با تکیه بر سوابق و موقعیت در حال پیشبرد اهداف خود و تصرف اراضی کشاورزان هستند ، این اقدامات می تواند مسبب مشکلات ، نابودی اقتصاد روستاها ، افزایش بیکاری و در نهایت تشدید روند مهاجرت به شهرها گرددبدون تردید دستگاه های نظارتی و قضایی با بررسی ابعاد این موضوع علاوه بر جلوگیری از تصرف اراضی کشاورزی و منابع طبیعی می توانند به سرنخ هایی از این فساد در برخی دستگاه های اجرایی دست یابند .بطور نمونه شراکت یک پزشک متخصص با فردی مشهور به کلاهبرداری (دارای سوابق متعدد محکومیت به حبس و….) در این زمینه ، بیانگر چیست؟

مطمئناً دست اندازی یک پزشک متموّل بر منبع ارتزاق روستائیان محروم و کم بهره از روابط اداری و سیاسی با توجه به رویکرد قوه قضائیه و مبارزه با فساد و رانت نمی تواند آسان باشد،لیکن اطلاع رسانی در این خصوص با هدف مبارزه با فساد وظیفه آحاد مردم می باشد.دلیل سکوت سازمان های منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در برابر تصرف اراضی زراعی و منابع و مراتع چه می باشد؟