دریاچه خیابانی فاضلاب در شهرک بهزیستی سوسنگرد

به گزارش منابع محلی ساکنان شهرک بهزیستی سوسنگرد (خفاجیه،) مرکز شهرستان دشت آزادگان چند سالی هست که معضل رهاشدگی و سرریز فاضلاب و در نتیجه شکل گیری دریاچه های خیابانی رنج میبرند و علیرغم پیگیری ها و تذکر به مدیران مربوطه و دفتر نماینده مجلس اما همچنان این وضعیت نامطلوب و جلوه های ناپسند در […]

به گزارش منابع محلی ساکنان شهرک بهزیستی سوسنگرد (خفاجیه،) مرکز شهرستان دشت آزادگان چند سالی هست که معضل رهاشدگی و سرریز فاضلاب و در نتیجه شکل گیری دریاچه های خیابانی رنج میبرند و علیرغم پیگیری ها و تذکر به مدیران مربوطه و دفتر نماینده مجلس اما همچنان این وضعیت نامطلوب و جلوه های ناپسند در مقابل دیدگان عموم مردم قرار دارد و علاوه بر ایجاد مانع در امر تردد روزانه سلامت صدها نفر از ساکنان را به مخاطره انداخته است .انتظار می رود مدیریت شرکت آب و فاضلاب، شهرداری و فرمانداری نسبت به اصلاح شبکه و بهسازی معابر خصوصا در شرایط کنونی و گسترش اپیدمی کرونا اقدام نمایند