در پی قرارداد پست خوزستان و پالایش و پخش منطقه آبادان؛

ثبت نام الکترونیکی و صدور کدکاربری و رمز عبور متقاضیان گاز مایع و نفت سفید منطقه پالایش و پخش آبادان در ادارات پست انجام می شود.در راستای تفاهم نامه همکاری پست خوزستان و شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان عملیات ثبت نام متقاضیان دریافت گاز مایع و نفت سفید در سامانه مربوطه و دریافت […]

ثبت نام الکترونیکی و صدور کدکاربری و رمز عبور متقاضیان گاز مایع و نفت سفید منطقه پالایش و پخش آبادان در ادارات پست انجام می شود.در راستای تفاهم نامه همکاری پست خوزستان و شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان عملیات ثبت نام متقاضیان دریافت گاز مایع و نفت سفید در سامانه مربوطه و دریافت کدکاربری و رمز عبور برای آنان توسط پست خوزستان انجام می شود.

براساس این تفاهم نامه که به امضای حموله مدیرکل پست استان خوزستان و سعدی آل کثیر مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان رسیده است ادارات پست مرکزی شهرستانهای آبادان،امیدیه،بندر امام،خرمشهر،شادگان،ماهشهر و هندیجان خدمات ثبت نام را به متقاضیان گاز مایع و نفت سفید این شهرستانها ارائه می نمایند.این عملیات در راستای هدفمندی توزیع و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی صورت گرفته و ثبت نام و ارائه خدمت براساس کدملی افراد و فرم های سریال دار شرکت پخش انجام می شود و در فاز اول برای ۲۰ هزار خانوار برنامه ریزی شده است.