تشنگی در کنار آب حیات

با گذشت ۳۰ سال از پایان جنگ تحمیلی و علیرغم وجود دهها میدان بزرگ نفتی در غرب کارون و با فاصله ای کمتر از ۱۷ کیلومتر تا خط لوله آب حیات الغدیر، همچنان با تانکر به دو روستای جفیر یک و دو آبرسانی و زنان و کودک ساعت ها در صف نوبت آبگیری هستند.این دو […]

با گذشت ۳۰ سال از پایان جنگ تحمیلی و علیرغم وجود دهها میدان بزرگ نفتی در غرب کارون و با فاصله ای کمتر از ۱۷ کیلومتر تا خط لوله آب حیات الغدیر، همچنان با تانکر به دو روستای جفیر یک و دو آبرسانی و زنان و کودک ساعت ها در صف نوبت آبگیری هستند.این دو روستا مجموعا ۱۳۰ خانوار و جمعیتی قریب به ۱۰۰۰ نفر را در خود جای داده اند