در همسایگی کارون اما زندگی را با آب چاه می گذرانند!!

در همسایگی کارون اما زندگی را با آب چاه می گذرانند.خانواده ای پرتعداد و متعفف ساکن در جنب تالار سی مرغ کوت عبدالله حدود ۵ سال است که بدلیل نبود انشعاب آب سالم از شبکه شهری و برای گذران زندگی مجبور شده اند تا چاهی وسط حیاط منزل خود کنده و با دلو روزانه لباس […]

در همسایگی کارون اما زندگی را با آب چاه می گذرانند.خانواده ای پرتعداد و متعفف ساکن در جنب تالار سی مرغ کوت عبدالله حدود ۵ سال است که بدلیل نبود انشعاب آب سالم از شبکه شهری و برای گذران زندگی مجبور شده اند تا چاهی وسط حیاط منزل خود کنده و با دلو روزانه لباس ، ظروف و اسباب زندگی خود را شستسو دهند

این خانواده و جمعی از خیرین طی ۵ سال اخیر بارها به اداره آبفا شهرستان مراجعه اما به دلایل واهی و به حجت نبود اعتبار از دادن انشعاب آب شهری امتناع شده است علیرغم اینکه آماده پرداخت هزینه مبلغ اشتراک و انشعاب بوده و هستند.جالب است که بدانیم برای تالار سی مرغ کوت عبدالله که دیوار به دیوار این خانواده است از طریق خط کوت نواصر انشعابی وصل و آب آن تامین شده است