درگذشت یکی از رزمندگان دفاع مقدس براثر کرونا در خرمشهر

حاج عادل نخیلی از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس و خواهر زاده جانباز حاج حسین آلبوغبیش ، امروز در اثر ابتلا به کرونا ویروس در خرمشهر دار فانی را وداع گفت

حاج عادل نخیلی از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس و خواهر زاده جانباز حاج حسین آلبوغبیش ، امروز در اثر ابتلا به کرونا ویروس در خرمشهر دار فانی را وداع گفت