تولد بچه شیر سفید در باغ وحش حویزه

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان:بچه شیر سفید تازه متولد شده در باغ وحش هویزه که حدود دو هفته پیش متولد شد، از مادر جداسازی شد. شیر سفید گونه‌ای نادر است و اگر این شیر زنده بماند بسیار باارزش است خواهد بود.هم اکنون این بچه شیر در اتاقی دور از مادر در […]

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان:بچه شیر سفید تازه متولد شده در باغ وحش هویزه که حدود دو هفته پیش متولد شد، از مادر جداسازی شد. شیر سفید گونه‌ای نادر است و اگر این شیر زنده بماند بسیار باارزش است خواهد بود.هم اکنون این بچه شیر در اتاقی دور از مادر در باغ وحش حویزه، زیر نظر دامپزشک باغ وحش نگهداری می‌شود.