ازسودان غیزانیه تا سودان آفریقا!

امین مشفقی : در کنار تراژدی غمبار بیماری همه گیر کووید۱۹که تمامی مایملک بشریت را اسیر خود کرده و تا بدین سان دورخیز عجیبی برای منزوی ساختن جامعه جهانی از طرق مختلف تورم،رکود اقتصادی و فروپاشی مبادلات تجاری در سطوح مختلف بین المللی انجام داده است به جرات بحران اخیر بخش عمده ی از جامعه […]

امین مشفقی : در کنار تراژدی غمبار بیماری همه گیر کووید۱۹که تمامی مایملک بشریت را اسیر خود کرده و تا بدین سان دورخیز عجیبی برای منزوی ساختن جامعه جهانی از طرق مختلف تورم،رکود اقتصادی و فروپاشی مبادلات تجاری در سطوح مختلف بین المللی انجام داده است به جرات بحران اخیر بخش عمده ی از جامعه جهانی و بخصوص نظام های سرمایه داری را غافلگیر کرده است و مکانیزم فعالیت این حکومت ها را با چالش جدی مواجه ساخت،و بنحوی آرامش را از آنان سلب کرد،اما این بیماری به اندازه ایی ک بر غرب تاثیر گذاشت بر سودان آفریقا تاثیر خود را نداشت! زیرا ک جامعه فقیر و تهیدست که آب از سرش گذشته باشد،بودن یا نبودن کووید ۱۹ در آن سرزمین هیچ فرقی برای مردم آن نمی کند،مردمی که شبانه روز برای یک وعده غذا به خفت و خواری تن می دهند،دیگر کووید ۱۹ که هیچ! خود مرگ نیز با آنان کاری ندارد؟!

در این گوشه رینگ و به فاصله فرسنگ ها با سودان آفریقا در کشورمان در خوزستان روستای با تشابه به سودان آفریقا در اهواز و بخش غیزانیه قرار دارد. که غصه آن با سودان معروف آفریقا متفاوت است،اینجا سرچشمه همه خوبی هاست مردم ولایت مدار و عاشق رهبری و سرزمین با وجود منابع و سرمایه عظیم الهی بد رقم به تبعیض دچار شده است،خبرگزاری های مختلف و رسانه های متعدد تا حدود زیادی ب تعهد اخلاقی خویش برای رساندن صدای مظلومیت و محرومیت سودان ایران کوتاهی نکردند،مصاحبه ی اخیر خبرگزاری فارس با دانش آموزان روستا در مورد وضعیت تحصیلی و تاثیر برنامه شاد بر روند آموزشی آنان و حاضرجوابی این قشر دانش آموز از فاطمه زبیدی تا آن دانش آموز دست بر کمر که نشان از اعتماد بنفس بالا برای رساندن صدای مظلومیت و محرومیت سودان داشت خود بیماری کرونا را مردد کرده است،و نویدبخش روزهای خوش برای منطقه غیزانیه و کشور دارد که دیر یا زود باید با تیپ جدیدی از جوانان برای فائق آمدن بر مشکلات به انتظار بنشینیم و قطعا این جوانان دوست ندارند سرنوشت سودان ایران را با سودان آفریقا گره بزنند،بنظر می رسد مسولین باید تنبلی را به کناری گذاشته و در راستای تحقق منویات آنان از هیچ کوششی فروگذاری نکنند.