فرماندار ویژه آبادان: برای توسعه آبادان از ورود هر فرصتی استقبال می کنیم

برای توسعه ی آبادان از ورود هر فرصتی به این شهر استقبال می کنیم منطقه آزاد اروند باید پایلوت علمی و دانشگاهی استان وکشور شودعنصر اصلی در ماموریت‌های منطقه آزاد رقابت است، نه انحصار/دانشکده علوم پزشکی آبادان باید ضلع اصلی پردیس دانشگاهی منطقه آزاد باشد.سید زین العابدین موسوی معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان در […]

برای توسعه ی آبادان از ورود هر فرصتی به این شهر استقبال می کنیم منطقه آزاد اروند باید پایلوت علمی و دانشگاهی استان وکشور شودعنصر اصلی در ماموریت‌های منطقه آزاد رقابت است، نه انحصار/دانشکده علوم پزشکی آبادان باید ضلع اصلی پردیس دانشگاهی منطقه آزاد باشد.سید زین العابدین موسوی معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان در دیدار جمعی از دانشگاهیان این شهرعنوان کرد: برای توسعه ی آبادان از ورود هر فرصتی به این شهر استقبال می کنیم.از این رو منطقه ی آزاد اروند باید پایلوت علمی و دانشگاهی استان و کشور شود.

به گزارش خبرنگارماازشهرستان آبادان موسوی اظهار کرد: مطابق قانون منطقه آزاد هیچ کار و عملی نباید در انحصار دیگران باشد. در همین بین عنصر اصلی در کلیه ماموریتهای منطقه صرفا رقابت است و نه انحصار.وی افزود: انحصار در هرکاری، مردم متضرر می کنند. ما باید قانون منطقه آزاد را در رقابت همه امور از مسئولین مطالبه نماییم.این استاد دانشگاه تصریح کرد: ایجاد شهر دانشگاهی در آبادان تکلیف دیرینه ای بود که سازمان منطقه آزاد باید خیلی زودتر شروع می کرد. اما استارت پردیس جدید را به فال نیک می گیریم.وی افزود: در پردیس بین المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران باید دانشکده علوم پزشکی آبادان هم یک ضلع اصلی تفاهم نامه باشد و تلاش شود این دانشکده توسعه یابد.

نماینده عالی دولت ادامه داد: حمایت از دانشکده علوم پزشکی و تبدیل آن به دانشگاه از وظایف همه مسئولین است. ولی این به این معنا نیست که ما برای فعالیت سایر دانشگاههای مطرح کشور در منطقه ممانعت ایجاد کنیم و همه چیز را در انحصار دانشکده ای ببینیم که خود نیازمند توجه است تا به دانشگاه تبدیل شود.موسوی با اشاره به پیامدهای موثر تاسیس مراکز دانشگاهی در شهر ها عنوان داشت : تاسیس دانشگاه در آبادان منجر به ایجاد صدها شغل مستقیم و غیر مستقیم می شود. شهروندان ما با شنیدن خبر تاسیس دانشگاه باید خوشحال شوند. ما مخالف این امر هستیم که دانشگاهها و کارخانجات و امکانات شهرستانمان را به جای دیگری ببرند. حال افزودن یک دانشگاه مهم در شهر آبادان چه اشکالی می تواند داشته باشد.

برای مثال منطقه آزاد کیش همه دانشگاههای دولتی معروف را در جزیره ای کوچک جای داده است و هزاران دانشجو و استاد در کیش سکونت دارند و باعث تغییر فضای این جزیره شده اند. موسوی تصریح کرد.اتفاقا منطقه آزاد اروند باید تلاش کند مثل منطقه آزاد کیش قطب علمی کشور شود و به غیر از پردیس علوم پرشکی ایران از دانشگاههایی مثل صنعتی شریف و دانشگاه تهران و شهید بهشتی دعوت به تاسیس پردیس نماید.

موسوی گفت : اعتقاد قلبی دارم دانشکده علوم پزشکی باید تقویت شود و یک ضلع همه تفاهم نامه های علمی باشد، اما چه اشکالی دارد با این رقابت هم دانشکده علوم پزشکی آبادان توسعه پیدا کند و دانشکده های دندانپزشکی و داروسازی و پزشکی داشته باشد و هم سایر پردیسها متولی پذیرش رشته های تخصصی و بیمارستانهای تخصصی برای پذیرش دانشجویان و حتی بیماران دیگر استانها و البته دیگر کشورها در منطقه باشند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان درپایان گفت : فعالیت دانشگاههای بیشتر در منطقه می تواند به ایجاد اشتغال هم کمک کند. ناوگان هوایی و زمینی و تاکسیرانی ما فعال تر شود. در بخش مسکن، بازار و هتل اثر مثبت ایجاد کند. خوابگاههای زیادی ایجاد می شود. در بازار اثر مثبت دارد. با توسعه ی این فعالیت‌ها، آبادان پایلوت بین المللی در استان و کشور می شود.از این جهت همه دلسوزان آبادان را دعوت می نمایم با وحدت نظر از منطقه آزاد توسعه ی چرخه ی علم و صنعت، تجارت و و فرهنگ منطقه را تشویق و مطالبه نماییم. ناصرحکیمی /خبرنگار