تأسیس پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایران چه عوایدی برای دو شهر آبادان و خرمشهر دارد؟

سازمان منطقه آزاد اروند برای مردم روشن کند تأسیس پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایران چه عوایدی برای دو شهر دارد؟.سیدمحمد مولوی منتخب مردم آبادان در مجلس یازدهم با انتقاد از بی توجهی منطقه آزاد اروند به ظرفیت ها و توانمندی های موجود در منطقه اظهار کرد: ما مخالف افزایش ظرفیت های دانشگاهی و علمی در […]

سازمان منطقه آزاد اروند برای مردم روشن کند تأسیس پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایران چه عوایدی برای دو شهر دارد؟.سیدمحمد مولوی منتخب مردم آبادان در مجلس یازدهم با انتقاد از بی توجهی منطقه آزاد اروند به ظرفیت ها و توانمندی های موجود در منطقه اظهار کرد: ما مخالف افزایش ظرفیت های دانشگاهی و علمی در منطقه نیستیم اما معتقدیم پشت پرده برخی کارها بنیه کار کارشناسی و آینده اندیشی نیست بلکه حتی هیچ خروجی برای مردم و شهرهای آبادان و خرمشهر ندارد .

وی با موازی خواندن تأسیس پردیس علوم پزشکی در اروند تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران به دنبال استفاده از ظرفیت جذب دانشجویان عراقی برای کسب درآمد بیشتر است و سوال ما اینست واقعا چرا اجازه داده نمیشود این ظرفیت درآمدی به دانشکده علوم پزشکی آبادان برسد . ما از این بیم داریم در آینده باز هر جا امکان ظرفیت درآمدزایی فراهم شود فورا این ظرفیت به مراکز بیرون استان داده شود و بعید نیست بزودی منطقه آزاد زمینه تاسیس پردیس پنچرگیری تهران در منطقه را نیز برای منتفع کردن آن مراکز ایجاد نکند!

مولوی افزود : ما در آبادان و خرمشهر مراکز علمی متنوعی داریم که اکثر این دانشگاه ها با مشکل کمبود دانشجو و منابع درآمدی مواجه هستند لذا تقویت این دانشگاه ها که پایه و ریشه آنها در این دو شهر است از تاسیس موقت پردیس یک دانشگاه از تهران واجب تر و ضروری تر به نظر می‌رسد .اگر زمینه ارتقای جایگاه دانشکده علوم پزشکی آبادان فراهم شود و این دانشکده به دانشگاه تبدیل شود عواید افزایش هیات علمی و همچنین جذب دانشجویان بیشتر و علاوه بر آن بکارگیری نیروی انسانی افزون تر به مردم منطقه برمیگردد و بخشی اعظمی از مشکلات مردم رفع خواهد شد.

منتخب مردم آبادان در پایان اظهار داشت : متاسفانه منطقه آزاد اروند طبق رویه غلط همیشگی در برنامه های خود به هیچ عنوان به کار کارشناسی و مشاوره گرفتن از مشاوران صاحبنظر اعتقادی ندارد و صرفا بیشتر بدنبال جنبه تبلیغی و نمایشی کارها است و توجهی به نتایج و آینده تصمیمات خود ندارد.امیدواریم با همکاری همکاران خود و پشتیبانی همه دلسوزان به محض آغاز به کار مجلس یازدهم در خصوص انجام تغییرات ساختاری و تقویت سازمان منطقه آزاد اروند به منظور استفاده بهتر مردم از عواید آن و ریشه کن کردن فساد و حاشیه ها در آن سازمان گام های بزرگی را برداریم