کارگران شهرداری کوت عبدالله خواهان پرداخت مطالبات معوقه خود شوند

کارگران شهرداری کوت عبدالله خواهان پرداخت مطالبات معوقه خود شوند.کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدالله به بلاتکلیفی در وضعیت پرداخت مطالباتشان اعتراض کرده و مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. تجمع صنفی این قشر تلاشگر صبح امروز (۱۵اردیبهشت ماه) آنها در ادامه بی‌توجهی شهرداری به تعویق  معوقات مزدی آنها صورت گرفته است.کارگران می‌گویند: از اسفند ماه […]

کارگران شهرداری کوت عبدالله خواهان پرداخت مطالبات معوقه خود شوند.کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدالله به بلاتکلیفی در وضعیت پرداخت مطالباتشان اعتراض کرده و مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. تجمع صنفی این قشر تلاشگر صبح امروز (۱۵اردیبهشت ماه) آنها در ادامه بی‌توجهی شهرداری به تعویق  معوقات مزدی آنها صورت گرفته است.کارگران می‌گویند: از اسفند ماه سال گذشته حقوق نگرفته‌ایم و ضمن آنکه سنوات سال ۹۸ ما هم پرداخت نشده است.