قرنطینه روستای “حلاف غضبان حمیدیه” برای قطع زنجیره انتقال کرونا و پیشگیری است

منع تردد به روستای حلاف غضبان حمیدیه برای قطع زنجیره انتقال کرونا و پیشگیری است.در پی انتشار خبر ابتلای ساکنان روستای حلاف غضبان به کرونا ویروس، خبرنگار عصرما در تماس با فرماندار شهرستان حمیدیه جویای صحت و سقم خبر گردید کهشاهین هاشمی در این خصوص گفت : چند روز پیش آزمایش کرونای سه نفر از […]

منع تردد به روستای حلاف غضبان حمیدیه برای قطع زنجیره انتقال کرونا و پیشگیری است.در پی انتشار خبر ابتلای ساکنان روستای حلاف غضبان به کرونا ویروس، خبرنگار عصرما در تماس با فرماندار شهرستان حمیدیه جویای صحت و سقم خبر گردید کهشاهین هاشمی در این خصوص گفت : چند روز پیش آزمایش کرونای سه نفر از ساکنان روستای حلاف غضبان از سوی مراجع پزشکی مثبت اعلام شد ، لذا مسئولان شهرستان در راستای قطع زنجیره انتقال و پیشگیری از ابتلای دیگر ساکنان اقدام به محدود سازی و کنترل ترددها به روستای مذکور شدند

وی افزود : علی الظاهر سه نفر بیمار کرونایی روستای حلاف غضبان بدلیل حضور در مراسم فاتحه و مجلس ختم یکی از بستگان در خارج منطقه به ویروس مبتلا شده و فعلا دو تن از آنان در بیمارستان بستری می باشند.وی همچنین با رد شایعه تامین سبزیجات بازار حمیدیه از روستای حلاف غضبان افزود : گندم و جو بیشترین کشت کشاورزان این روستاست و مزارع سبزیجات در آن وجود ندارد