شهرستان های باوی ، کارون ، لالی و هفتگل مقام نخست غربالگری کرونا را کسب کردند

شهرستان های باوی ، کارون ، لالی و هفتگل مقام نخست غربالگری کرونا را کسب کردند.مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در گفتگویی کوتاه با عصرما ضمن تشکر از مشارکت شهروندان خوزستانی در طرح غربالگری ملی کرونا گفت : تاکنون حدود سه میلیون و پانصد هزار خوزستانی در طرح غربالگری ملی کرونا […]

شهرستان های باوی ، کارون ، لالی و هفتگل مقام نخست غربالگری کرونا را کسب کردند.مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در گفتگویی کوتاه با عصرما ضمن تشکر از مشارکت شهروندان خوزستانی در طرح غربالگری ملی کرونا گفت : تاکنون حدود سه میلیون و پانصد هزار خوزستانی در طرح غربالگری ملی کرونا در قالب فراخوان وزارت بهداشت و درمان و از طریق سامانه “سیب” به آدرس الکترونیکی Sib.ajums.ac.ir مشارکت داشته اند که در مقایسه با سایر استان ها مطلوب می باشد

دکتر حسین کاملی افزود : در میان ۲۷ شهرستان خوزستان ، کارون ، باوی ، لالی و هفتگل مقام نخست غربالگری کرونا را کسب کردند و می توان گفت تقریبا قریب به اکثریت مطلق شهروندان این مناطق غربالگری شده اند.مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در ادامه اظهار داشت : معمولا اکثریت شرکت کنندگان در طرح غربالگری شهروندانی هستند که در خانه های بهداشت روستایی و مراکز بهداشت دارای پرونده سلامت می باشند و البته سایر شهروندان در راستای رفع دغدغه های خود از بابت ابتلا به کرونا ویروس به این سامانه ملی مراجعه و غربالگری را انجام داده اند.وی در پایان گفت : امیدواریم پیش از پایان طرح فاصله گذاری اجتماعی شاهد مشارکت مابقی شهروندان در غربالگری ملی باشیم