آمار از پیشروی کرونا در خرمشهر می گوید!

عباس مدحجی : آخرین آمار اعلام شده از مبتلایان به کرونا ویروس در جنوب غرب استان خوزستان حکایت از پیشروی عجیب کرونا در خرمشهر دارد. با بررسی و مقایسه ی آمار کرونا در خرمشهر که در جغرافیای اقلیمی استان خوزستان و تقسیمات کشوری منطقه آزاد اروند جای دارد براحتی میتوان به صدرنشینی آن در جدول […]

عباس مدحجی : آخرین آمار اعلام شده از مبتلایان به کرونا ویروس در جنوب غرب استان خوزستان حکایت از پیشروی عجیب کرونا در خرمشهر دارد. با بررسی و مقایسه ی آمار کرونا در خرمشهر که در جغرافیای اقلیمی استان خوزستان و تقسیمات کشوری منطقه آزاد اروند جای دارد براحتی میتوان به صدرنشینی آن در جدول مبتلایان پی برد.دکتر سلمان زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان و رئیس ستاد مقابله با کرونا در جنوب غرب استان خوزستان (آبادان ، خرمشهر ، شادگان ، مینوشهر و اروند کنار) با اعلام ۳۸مورد ابتلا و ۵ مورد فوتی در خرمشهر در اثر ابتلا به کرونا پرده از هشداری جدی برای شهروندان خرمشهری برداشت. آماری که نه تنها نسبت به شهرستانهای همجوار که نسبت به استانهای همجوار هم نگران کننده است.( آمار ذیل از آخرین منابع آماری رسمی کشور اتخاذ شده است) :

🔘خرمشهر
🔺جمعیت حدودا ۱۸۰هزار نفر
◾مبتلایان ۳۸ نفر
💯 درصد مبتلایان به جمعیت: ۰٫۰۲%

🔘 آبادان
🔺جمعیت حدودا ۳۰۰هزار نفر
◾مبتلایان ۳۵ نفر
💯 درصد مبتلایان به جمعیت: ۰٫۰۱%

🔘اهواز
🔺جمعیت حدودا یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر
◾مبتلایان ۴۸ نفر
💯درصد مبتلایان به جمعیت کمتر از صدم درصد

❇ استان خوزستان
🔺جمعیت حدودا ۴میلیون ۸۰۰هزار نفر
◾مبتلایان ۴۴۴نفر
💯درصد مبتلایان به جمعیت کمتر از صدم درصد

❇ استان بوشهر
🔺جمعیت حدودا ۱میلیون و ۱۷۰هزار نفر
◾مبتلایان ۵۵ نفر
💯درصد مبتلایان به جمعیت کمتر از صدم درصد

❇ استان کهگیلویه و بویر احمد
🔺جمعیت حدودا ۷۲۰هزار نفر
◼ مبتلایان ۷۳ نفر
💯 درصد مبتلایان به جمعیت ۰٫۰۱%

❇ استان چهارمحال و بختیاری
🔺جمعیت حدودا یک میلیون نفر
◾مبتلایان ۶۸ نفر
💯درصد مبتلایان به جمعیت کمتر از صدم درصد

❇ استان لرستان
🔺جمعیت حدودا یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر
◾مبتلایان ۴۷۶ نفر
💯درصد مبتلایان به جمعیت ۰٫۰۲%

❇ استان ایلام
🔺جمعیت حدودا ۶۰۰هزار نفر
◾مبتلایان ۱۸۳ نفر
💯درصد مبتلایان به جمعیت ۰٫۰۳%

✴کل کشور
🔺جمعیت حدودا ۸۰ میلیون نفر
◾مبتلایان ۲۱۶۳۸ نفر
💯 درصد مبتلایان به جمعیت ۰٫۰۲%

با نگاهی به نسبت مبتلایان به کل جمعیت شهرستانها یا استانها و حتی کل کشور ، درصد ابتلا در خرمشهر نسبت به جمعیت آن ، درصد قابل توجهی است و میطلبد کلیه ی کارشناسان و صاحب نظران حوزه هایی که ارتباطی تنگاتنگ یا حتی دورادور با مقوله ی اپیدمی بیماری دارند هم اکنون وارد میدان شده و ضمن آسیب شناسی و آگاه سازی ، راه حلهای برون رفت از این بحران را با نگاهی به وضعیت بومی منطقه ارائه کنند تا شرایط بدتر از این نشده است.

قطعا سهل انگاری مردم و عدم توجه آنها به فرامین و هشدارهای بهداشتی در سیرتصاعدی این بحران بی تاثیر نبوده است اما جا دارد به حفظ سهم مردم در این همه گیری ، سهم مدیریت بحران هم لحاظ شود. مدیریتی که گیت های ورودی را نبست ، بازارها را دیر تعطیل کرد ، آمارها را بروز و دقیق اعلام نکرد ، در تهیه و توزیع وسایل بهداشتی خوب عمل نکرد ، وضعیت قرمز را دیر پذیرفت ، امکانات ضدعفونی اماکن را نتوانست کامل تهیه کند و حتی در تدفین اجساد هم منسجم عمل نکرد.

با تمام این تفاصیل اکنون نه جای نقد و غر زدن که زمان چاره است. کادر درمان زیر شدیدترین فشارهای روحی و جسمی ست و سایه ی افسردگی و استرس بر شهروندان چیره گشته، فلذا برای هر آنکس که میتواند قدمی در جهت بهبود بردارد، جای درنگ نیست. ارائه ی آمار اجمالی فوق صرفا جهت درک بهتر شرایط بوده چرا که قطعا دست اندر کاران و مدیران بحران آماری دقیق تر و کامل تر از آنچه گذشت در اختیار دارند.فراموش نکنیم روزهای تعطیلی هم بزودی خواهند گذشت و حفظ و ادامه قرنطینه کاری مشکل خواهد بود. از سهل پنداشتن یا سهل نشان دادن شرایط بپرهیزیم و ضمن اعتماد به مردم با ارائه ی آمار و اطلاعات حقیقی، اگاهی همه را نسبت به خطر در کمین افزایش دهیم.