بازدید کمیته محیط زیست کارون از محل تخلیه زباله های عفونی در اطراف قلعه چنعان

پیرو گزارشی در خصوص تخلیه زباله های بیمارستانی و عفونی و انتشار تصاویر توسط شهروندان بازدید مشترکی در مورخ ۲۲/ ۱۲/ ۹۸ توسط کمیته محیط زیست پارلمان شهرستان کارون ، ، ریاست محترم اداره محیط زیست و دهیارقلعه چنعان انجام شد تا ضمن بررسی موضوع در این خصوص تصمیم گیری شود.این موضوع که در جاده […]

پیرو گزارشی در خصوص تخلیه زباله های بیمارستانی و عفونی و انتشار تصاویر توسط شهروندان بازدید مشترکی در مورخ ۲۲/ ۱۲/ ۹۸ توسط کمیته محیط زیست پارلمان شهرستان کارون ، ، ریاست محترم اداره محیط زیست و دهیارقلعه چنعان انجام شد تا ضمن بررسی موضوع در این خصوص تصمیم گیری شود.این موضوع که در جاده ی ارتباطی منطقه کانتکس شهر کوت عبدا… به طرف روستای قلعه چنعان رخ داده است سلامتی شهروندان و اهالی این روستای بزرگ را با خطر جدی مواجه کرده است .

متاسفانه در این بازدید مشاهد شد که پسماندها را سوزانده و رها کرده اند .و وجود بقایای باقی مانده از زباله های عفونی و بیمارستانی در این سوزندان مشهود و محرز شد ، و اینجاست که اهمیت نظارت بیشتر را در این شرایط دو چندان نموده است .اینکه کدام ارگان و یا بیمارستان اقدام به این کار خطرناک کرده است مشخص نیست و پیگیری ها تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و انتظار از مراجع قضایی بر خورد قاطع و بدون چشم پوشی با اینگونه افرادی ست که سلامت عمومی را به مخاطر می اندازند است .در پایان از همه شهروندان در خواست داریم که اگر مستنداتی در این خصوص و موارد مشاهد در اختیار دارند لطفا به اداره محیط زیست و یا بهداشت شهرستان کارون ارائه نمایند تا از این پس شاهد تکرار این گونه اتفاقات نباشیم. / خبرنگار : کبری باوی جابری