تاکسی های شهر سوسنگرد ضد عفونی شدند

تاکسی های شهر سوسنگردضدعفونی شدند.با توجه به تمهیدات سازمان حمل ونقل، برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا امروز دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۹ تمامی تاکسی های شهری شهرسوسنگردضدعفونی شدند.صادق مغینمی معاونت سازمان حمل ونقل شهرداری سوسنگرد از کلیه رانندگان ناوگان تاکسیرانی درخواست کرد درصورت نیاز مجدد به محلول ضدعفونی کننده با مراجعه به سازمان حمل ونقل، این محلول […]

تاکسی های شهر سوسنگردضدعفونی شدند.با توجه به تمهیدات سازمان حمل ونقل، برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا امروز دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۹ تمامی تاکسی های شهری شهرسوسنگردضدعفونی شدند.صادق مغینمی معاونت سازمان حمل ونقل شهرداری سوسنگرد از کلیه رانندگان ناوگان تاکسیرانی درخواست کرد درصورت نیاز مجدد به محلول ضدعفونی کننده با مراجعه به سازمان حمل ونقل، این محلول را تحویل بگیرند.

وی عنوان کرد:این سازمان تمام توان خود را برای پیشگیری از گسترش شیوع کرونا وحفظ سلامتی شهروندان به کار بسته است. پیشتر، مغینمی گفته بود که با وجود شیوع ویروس کرونا،تاکسی های سوسنگرد بدون دستکش،ماسک وموادضدعفونی کننده خدمات رسانی می کنند که در اسرع زمان باید تجهیز شوند.وی در پایان از شبکه بهداشت درخواست کرد که اقلام مورد نیاز را در اختیار سازمان حمل ونقل شهرداری قرار دهد.