تصاعد دود سیاه از نیروگاه ویس در آسمان شهرستان باوی

طی روزهای اخیر تصاعد دود سیاه از دودکش های نیروگاه رامین ( ویس) در آسمان شهرستان باوی موجب تهدید سلامت شهروندان و آلودگی محیط زیست بویژه مزارع و باغات تامین کننده سبزیجات روزانه ساکنان این منطقه و مرکز استان شده است.برخی کارشناسان تصاعد دود سیاه از دودکش های نیروگاه رامین (ویس) را ناشی از استفاده […]

طی روزهای اخیر تصاعد دود سیاه از دودکش های نیروگاه رامین ( ویس) در آسمان شهرستان باوی موجب تهدید سلامت شهروندان و آلودگی محیط زیست بویژه مزارع و باغات تامین کننده سبزیجات روزانه ساکنان این منطقه و مرکز استان شده است.برخی کارشناسان تصاعد دود سیاه از دودکش های نیروگاه رامین (ویس) را ناشی از استفاده از مازوت یا همان نفت کوره بعنوان سوخت می دانند .نفت کوره یا مازوت یکی از هیدروکربن های نفتی است که هنگام سوختن گوگرد در فضا آزاد و موجب آلودگی محیط زیست و گسترش بیماری های تنفسی می گردد

طبق بخشنامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست استفاده از سوخت مازوت باید در نیروگاه های رامین اهواز و نکا مازندران به صفر برسد و گاز طبیعی جایگزین آن شود. مدتی پیش مدیرکل محیط زیست خوزستان در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی از ارجاع پرونده این واحد صنعتی به دادگاه خبر داده بود اما با گذشت دو ماه از آن وعده مردم همچنان شاهد آلودگی هوا از رهگذر تصاعد دود سیاه از دودکش های این واحد صنعتی هستند . این تصاویر مربوط به روز پنج شنبه ۱۷ بهمن ۹۸ می باشد