وعده ای که در کوت عبدالله تحقق یافت

وقتی آبگرفتگی خیابان و خانه های مردم کوت عبدالله را از نزدیک دیدم و ضجه های مردان و زنانی که مایملک زندگی را از دست میدادند می شنیدم ، احساس کردم دیگه از این بدتر نمیشه!!راستش را بخواهید از بازدیدها و وعده هایی که فقط وعده بودند و دیگر «هیچ» چندشم آمد …امروز دوستی گفت […]

وقتی آبگرفتگی خیابان و خانه های مردم کوت عبدالله را از نزدیک دیدم و ضجه های مردان و زنانی که مایملک زندگی را از دست میدادند می شنیدم ، احساس کردم دیگه از این بدتر نمیشه!!راستش را بخواهید از بازدیدها و وعده هایی که فقط وعده بودند و دیگر «هیچ» چندشم آمد …امروز دوستی گفت یخچال و تلویزیون و بعضی اقلام بصورت چشمگیر بین مردم ِ آسیب دیده از بی تدبیری مدیریت آب و فاضلاب توزیع شد، قرار گذاشتیم باتفاق بریم …

رنج بسیار بود و غم بیشمار … اما در کنار این ناامیدی گویا وعده های حاج علی که به مردم قول داد که در کنار مردم خواهد بود قبل از استانداری و وزارت کشور و ستاد بحران و.. جامه ی عمل بخود گرفت ، تعداد توزیع کالاهای اساسی که روی آنها موسسه خیریه شهدای شمخانی درج شده ، بسیار چشمگیر بود ، دهها یخچال و تلویزیون و …علیرغم همه گله مندی احساسم این شد آنکس که میگفت «من از همین مردمم » بالاخره درد مردمش او را رنج میدهد و غیر از این هم انتظاری نبود .

فاضل خمیسی