آبگرفتگی و پس زدگی فاضلاب در خیابان ها و معابر شادگان

بسیاری از شهروندان شادگانی (فلاحیه) در تماس با عصرما ضمن ارسال تصاویر از وضعیت اسفناک از وضعیت آبگرفتگی معابر و شکل گیری دریاچه های خیابانی فاضلاب از عملکرد ضعیف شرکت آب و فاضلاب شهرستان انتقاد و خواهان رسیدگی مسئولان استان به این وضع شدند

بسیاری از شهروندان شادگانی (فلاحیه) در تماس با عصرما ضمن ارسال تصاویر از وضعیت اسفناک از وضعیت آبگرفتگی معابر و شکل گیری دریاچه های خیابانی فاضلاب از عملکرد ضعیف شرکت آب و فاضلاب شهرستان انتقاد و خواهان رسیدگی مسئولان استان به این وضع شدند