شگفتی دیگر..

شاید شهرستان کارون را به خرمای شیرین طراز اولش، گندم طلایی زیبایش و یا تاکستان های سرسبزش بشناسیم. شهرستانی شگفت انگیز سرشار از ظرفیت ها و توانایی های گسترده…جشنواره های انگور و خرما را یادتان هست چه استقبال و حضور پرشکوهی.. شاهد رنگ ها و تنوع ها بودیم با زیبایی سرشار…اما بار دیگر…یک شگفتی دیگر […]

شاید شهرستان کارون را به خرمای شیرین طراز اولش، گندم طلایی زیبایش و یا تاکستان های سرسبزش بشناسیم. شهرستانی شگفت انگیز سرشار از ظرفیت ها و توانایی های گسترده…جشنواره های انگور و خرما را یادتان هست چه استقبال و حضور پرشکوهی.. شاهد رنگ ها و تنوع ها بودیم با زیبایی سرشار…اما بار دیگر…یک شگفتی دیگر در راه است.مطمئنم زیبا، متنوع و رنگارنگ خواهد بود.
جشنواره برداشت چای قرمزآری…ظرفیتی شگفت انگیز…وعده دیدار جمعه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷ روستای علوه از توابع بخش سویسه شهرستان کارون شگفتی دیگر را با حضورمان بشناسیم..

معصومه خنفری

فرماندار کارون