ساختمان یک مدرسه در شوشتر فرو ریخت

ساختمان یک مدرسه در شوشتر فرو ریخت.ساختمان یک‌ مدرسه در شوشتر به علت گود برداری غیر اصولی در مجاورت آن فرو ریخت. این حادثه صبح امروز چهارشنبه ۱۵ آبان رخ داد و کسی در مدرسه حضور نداشته است. پ ن : خدا رحم کرد امروز تعطیل رسمی بود و دانش آموزان به مدرسه نیامدند و […]

ساختمان یک مدرسه در شوشتر فرو ریخت.ساختمان یک‌ مدرسه در شوشتر به علت گود برداری غیر اصولی در مجاورت آن فرو ریخت. این حادثه صبح امروز چهارشنبه ۱۵ آبان رخ داد و کسی در مدرسه حضور نداشته است.

پ ن : خدا رحم کرد امروز تعطیل رسمی بود و دانش آموزان به مدرسه نیامدند و گرنه باید کلی دانش آموز راهی قبرستان و بیمارستان می شد!