رییس فدراسیون: سوارکاری در خطر تعلیق قرار دارد

رییس فدراسیون سوارکاری گفت: اقدام یکجانبه مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ثبت نژاد و تبارنامه اسب های ایرانی و استمرار این دخالت، موجب شده تا اخطارهایی مبنی بر تعلیق از نهادهای بین المللی مربوطه دریافت کنیم.«مسعود خلیلی» در تشریح اقدام وزارت جهاد کشاورزی برای ثبت نژاد اسب […]

رییس فدراسیون سوارکاری گفت: اقدام یکجانبه مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ثبت نژاد و تبارنامه اسب های ایرانی و استمرار این دخالت، موجب شده تا اخطارهایی مبنی بر تعلیق از نهادهای بین المللی مربوطه دریافت کنیم.«مسعود خلیلی» در تشریح اقدام وزارت جهاد کشاورزی برای ثبت نژاد اسب های ایرانی اظهار داشت: نژادهای مختلف اسب های ایرانی مانند عرب، ترکمن، تروبرد و … بیش از ۵۰ سال است که در سازمان های بین المللی ثبت شده و ما در فدراسیون جهانی عضو هستیم. لذا باید برای آگاهی این سازمان ها از فعالیت های فدراسیون، سالانه تولید و جمعیت این اسب ها را به نهادهای بین المللی مربوطه ارسال کنیم.

رییس فدراسیون سوارکاری با بیان اینکه در چند ماه گذشته با اقدام جهاد کشاورزی این کار متوقف شده و در صورت استمرار ما شاهد تعلیق فعالیت های فدراسیون سوارکاری از سوی نهادهای بین المللی خواهیم بود، گفت: با تعلیق فدراسیون تلاش های نیم قرن گذشته ایران در زمینه سوارکاری و ثبت نژاد اسب از بین خواهد رفت زیرا پس از تعلیق نه تنها نمی توانیم میزبان مسابقات جهانی باشیم بلکه اسب های ایرانی را به مسابقات بین المللی راه نخواهند داد. همچنین سرمایه گذاری که بخش خصوصی بر روی سوارکاری انجام داده است به هدر خواهد رفت.او با اشاره به ضرر اقتصادی پرورش دهندگان اسب به خاطر تعلیق گفت: وقتی که هویت اسب و تبارنامه آن در سازمان های جهانی ثبت می شود اسب با قیمت خوبی در بازار به فروش خواهد رفت اما ابطال تبارنامه اسب های ایرانی در نهادهای بین المللی سبب افت قیمت نژادهای مختلف خواهد شد و این می تواند لطمه بزرگی برای پرورش دهندگان اسب در داخل کشور باشد.

وی در پاسخ به سوالی در زمینه چرایی اقدام یک طرفه وزارت جهاد کشاورزی گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در سوارکاری رونق خاصی به این رشته داده است و این رونق به خاطر غیردولتی بودن آن است اما جهاد کشاورزی به بهانه اجرای قانون جامع دامپروری، مدعی است که ثبت اسب ها به این وزارتخانه بر خواهد گشت اما این برای سازمان های بین المللی قابل پذیرش نیست. تمامی نهادهای بین المللی مربوط به سوارکاری، فدراسیون ملی این رشته را مسوول ثبت اسب ها می دانند و برای آنان دخالت های دولتی قابل قبول نیست.خلیلی ادامه داد: بیش از چهار ماه است که صاحبان اسب ایران در سردرگمی به سر می برند و اتفاقاتی که در حال روی دادن است خوشایند نیست. در فرصت یک ماهه ای که به فدراسیون داده شده باید این مساله حل شود اما اگر نتوانیم این مساله را حل کنیم بدون شک دود تعلیق به چشم فدراسیون سوارکاری خواهد رفت. در صورت تعلیق فدراسیون فعالیت های سوارکاری به بخش داخلی محدود خواهد شد.

تلاش خبرنگار ما برای کسب اطلاعات بیشتر از مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، با پاسخ منفی مسئول این بخش مواجه شد.کشمکش بین فدراسیون سوارکاری و مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی ایران در حالی این روزها زنگ خطر برای رشته سوارکاری را به صدا در آورده است که فدراسیون سوارکاری ایران پس از ۴۰ سال عبور از مشکلات بسیار به عضویت رسمی فدراسیون جهانی سوارکاری درآمده است و از همه مهمتر اسب‌های نژاد تروبرد که ویژه مسابقات کورس هستند نیز با ثبت تبارنامه آنها در مجامع بین‌المللی می‌توانند پس از ۴۰ سال از ایران برای مسابقات بین‌المللی خارج شوند.