طالقانی با اکثریت قاطع آرا مجددا به ریاست هیات فوتبال خوزستان انتخاب شد

عبدالکاظم طالقانی با اکثریت قاطع آرا مجددا برای ۴ سال دیگر به ریاست هیات فوتبال خوزستان انتخاب شد.پیش از ظهر امروز دوشنبه مجمع عمومی انتخاب ریاست هیات فوتبال استان خوزستان پس از چند بار تعویق با حضور اکثریت اعضا برگزار شد .در این انتخابات سه نامزد برای رقابت ثبت نام کرده بودند که در آغاز […]

عبدالکاظم طالقانی با اکثریت قاطع آرا مجددا برای ۴ سال دیگر به ریاست هیات فوتبال خوزستان انتخاب شد.پیش از ظهر امروز دوشنبه مجمع عمومی انتخاب ریاست هیات فوتبال استان خوزستان پس از چند بار تعویق با حضور اکثریت اعضا برگزار شد .در این انتخابات سه نامزد برای رقابت ثبت نام کرده بودند که در آغاز نشست مجمع عمومی ابراهیم نصیری از ادامه رقابت کناره گیری کرد و لفته دورکوندی با اعلام اینکه به دعوت مدیرکل ورزش و جوانان نامزد ریاست هیات فوتبال شده بود در ابتدای نشست مجمع، جلسه را ترک کرد و در نهایت پس از رای گیری ، حاج عبدالکاظم طالقانی با اکثریت قاطع آرا (۵۴ از رای از ۵۵ رای ) برای یک دوره چهار ساله دیگر به ریاست هیات فوتبال استان خوزستان انتخاب شد