کلاس مربیگری B کنفدراسیون فوتبال آسیا در اهواز تشکیل شد

کلاس مربیگری (B) کنفدراسیون فوتبال آسیا با هدف دانش افزایی مربیان فوتبال استان خوزستان از روزسه شنبه در ورزشگاه تختی اهواز شروع شد.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما به نقل از روابط عمومی هیات فوتبال خوزستان دراین کلاس که مدت دو هفته صبح وعصر ادامه خواهد داشت 25 نفر ازمربیان فوتبال این استان شرکت […]

کلاس مربیگری (B) کنفدراسیون فوتبال آسیا با هدف دانش افزایی مربیان فوتبال استان خوزستان از روزسه شنبه در ورزشگاه تختی اهواز شروع شد.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما به نقل از روابط عمومی هیات فوتبال خوزستان دراین کلاس که مدت دو هفته صبح وعصر ادامه خواهد داشت 25 نفر ازمربیان فوتبال این استان شرکت دارند که زیرنظر حسن سالمی مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا با مسایل خاص این دوره آشنا می شوند .درپایا این دوره که داریوش یزدی بعنوان کمک سالمی را همراهی می کند ازشرکت کنندگان در این دوره آزمون بعمل می آید که به قبول شدگان گواهینامه مربوط داده خواهد شد.

81196293-5752552