جریمه سنگین دو بازیکن تیم ملی امارات

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امارات دو بازیکن تیم ملی این کشور را به پرداخت جریمه نقدی و محرومیت از ۴ بازی محکوم کرد.کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امارات متحده عربی روز گذشته عمر عبدالرحمن عموری و علی مبخوت دو بازیکن تیم ملی امارات را هرکدام به پرداخت ۵۰ هزار درهم و محرومیت از ۴ بازی تیم […]

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امارات دو بازیکن تیم ملی این کشور را به پرداخت جریمه نقدی و محرومیت از ۴ بازی محکوم کرد.کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امارات متحده عربی روز گذشته عمر عبدالرحمن عموری و علی مبخوت دو بازیکن تیم ملی امارات را هرکدام به پرداخت ۵۰ هزار درهم و محرومیت از ۴ بازی تیم ملی این کشور محکوم کرد.فدراسیون امارات نیز در گزارشی اعلام کرد که این جریمه و محکومیت دو بازیکن تیم ملی، نتیجه بی‌انضباطی این دو بازیکن در مسابقات جام خلیج فارس است که کمیته انضباطی فدراسیون با بررسی شواهد و فیلم ها حکم را صادر کرد.