پنج بازیکن فولاد خوزستان با اتمام قراردادشان ازاین تیم جدا شدند

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت:پنج بازیکن فصل گذشته این تیم با اتمام قراردادشان از تیم فوتبال فولاد خوزستان جدا شدند.حسین ابن قاسم روز دوشنبه به خبرنگاران گفت:این بازیکنان که عباس محمد رضایی ، مهدی نوری ، سعید سالارزاده ،حسن جعفری و لئندروچاوز می باشند با اتمام قرارداد یکساله شان ازفولاد خوزستان جداشدند.اینان بازیکنانی بودند […]

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت:پنج بازیکن فصل گذشته این تیم با اتمام قراردادشان از تیم فوتبال فولاد خوزستان جدا شدند.حسین ابن قاسم روز دوشنبه به خبرنگاران گفت:این بازیکنان که عباس محمد رضایی ، مهدی نوری ، سعید سالارزاده ،حسن جعفری و لئندروچاوز می باشند با اتمام قرارداد یکساله شان ازفولاد خوزستان جداشدند.اینان بازیکنانی بودند که درطول فصل کمتربه آنان بازی داده شد.

81178818-5721353