اسامی پنج گزینه مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس

به گزارش عصرما، هیات مدیره این باشگاه پس از استعفای محمد رویانیان که بدهی های زیادی برای این باشگاه برجای گذاشته و قبول این استعفا،به دنبال انتخاب جانشین وی می باشد تا بتواند بخشی از فشارهای موجود را کم کند. هیات مدیره قرمز های پایتخت پس از استعفای رویانیان، علی پروین را به عنوان سرپرست […]

به گزارش عصرما، هیات مدیره این باشگاه پس از استعفای محمد رویانیان که بدهی های زیادی برای این باشگاه برجای گذاشته و قبول این استعفا،به دنبال انتخاب جانشین وی می باشد تا بتواند بخشی از فشارهای موجود را کم کند.

81009648-5446140

هیات مدیره قرمز های پایتخت پس از استعفای رویانیان، علی پروین را به عنوان سرپرست موقت این باشگاه انتخاب کرد، اما از همان روز اول برخی اعضا حضور پروین را کوتاه مدت و حتی دو هفته ای اعلام کردند.با گذشت چند روز از حضور پروین در راس باشگاه پرسپولیس به نظر می رسد اگر گزینه های اصلی هیات مدیره شرایط را داشته و قبول کنند، شانس علی پروین کمتر خواهد شد.

محمد دادکان، امیرعابدینی، محمدحسن انصاری فرد، عباس انصاری فرد، حبیب کاشانی و علی پروین گزینه های اصلی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس هستند و البته گفته می شود اعضای هیات مدیره به دنبال برخی دیگر از پیشکسوتان باشگاه از جمله داریوش مصطفوی هم می باشد و قرار است به غیر از ۵ نفر اصلی سایر پیشکسوتان نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.

ارتباط خوب با هواداران و همچنین ارتباط نزدیک با وزارت ورزش و جوانان از اصلی ترین شروط مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس است.به نظر می رسد محمد دادکان گزینه اول و امیر عابدینی گزینه دوم هیات مدیره باشگاه باشد، ولی باید دید با توجه به برخی اظهار نظر های این دو در خصوص وزارت ورزش و جوانان آیا آنان باز هم شانسی برای مدیریت باشگاه پرحاشیه پرسپولیس دارند؟