اولین هفته از مسابقات لیگ برتر تیراندازی بانوان خوزستان به میزبانی اهواز برگزار شد

اولین هفته از مسابقات لیگ برتر تیراندازی بانوان خوزستان به میزبانی اهواز برگزار شد.به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، اولین هفته از مسابقات لیگ برتر تیراندازی بانوان خوزستان به میزبانی اهواز برگزار شد. این مسابقه به میزبانی اهواز، در سالن تیراندازی قدس اهواز برگزار شد و در بخش تفنگ بادی تیمهای قدس اهواز، حفاری […]

اولین هفته از مسابقات لیگ برتر تیراندازی بانوان خوزستان به میزبانی اهواز برگزار شد.به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، اولین هفته از مسابقات لیگ برتر تیراندازی بانوان خوزستان به میزبانی اهواز برگزار شد.

82167656-70899227

این مسابقه به میزبانی اهواز، در سالن تیراندازی قدس اهواز برگزار شد و در بخش تفنگ بادی تیمهای قدس اهواز، حفاری اهواز و دزفول الف موفق شدند به ترتیب در برابر تیم های نفت آبادان، دزفول ب و خرمشهر به پیروزی برسند. در ادامه مسابقه و در بخش تپانچه بادی تیمهای نفت آبادان، حفاری اهواز و خرمشهر به ترتیب برابر تیم های قدس اهواز، دزفول ب و دزفول الف پیروز شدند. در بخش انفرادی و در رشته تفنگ بادی خانم ها مریم خوش نظر، معصومه دشت بزرگ و سانازصفدری و همچنین در رشته تپانچه بادی خانم ها مریم خواجوی، مناقیم و رزیتا نوروزی حائز رتبه های اول تا سوم شدند