چهار فرنگی کار خوزستانی به عضویت تیم ملی درآمدند

چهارکشتی گیر فرنگی کار جوان خوزستان برای شرکت درمسابقات بین المللی جام شاهد به عضویت ملی جوانان ایران درآمدند. به گزارش عصرما،به نقل از روابط عمومی هیات کشتی خوزستان این کشتی گیران در وزن 50 کیلو گرم هادی تختایی، 55 کیلو گرم امین روزی قادری،در 66 کیلو گرم یوف حاجی ابراهمی و در 96کیلو گرم […]

چهارکشتی گیر فرنگی کار جوان خوزستان برای شرکت درمسابقات بین المللی جام شاهد به عضویت ملی جوانان ایران درآمدند.

9302x01x0x39416

به گزارش عصرما،به نقل از روابط عمومی هیات کشتی خوزستان این کشتی گیران در وزن 50 کیلو گرم هادی تختایی، 55 کیلو گرم امین روزی قادری،در 66 کیلو گرم یوف حاجی ابراهمی و در 96کیلو گرم محمد بیرانوند می باشند.کشتی گیران مزبور باید روز16 اردیبهشت ماه جاری درتهران خودرا به سرپرست اردو در خوابگاه بعثت جنب ترمینال جنوب تهران برای شرکت در این مسابقات که در همین ماه برگزار می شود معرفی کنند.