علی پروین،سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس شد

با تصمیم اعضای هیأت مدیره، علی پروین سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس شد.و استعفای رویانیان مورد پذیرش قرار گرفت. به خبرنگار ورزشی عصرما،محمد رویانیان  یار دیرین احمی نژاد و همشهری مشایی از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس برای چهارمین بار استعفا کرد و این‌بار با استعفای رویانیان موافقت شد. با تصمیم اعضای هیأت مدیره علی پروین به عنوان […]

با تصمیم اعضای هیأت مدیره، علی پروین سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس شد.و استعفای رویانیان مورد پذیرش قرار گرفت.

n00116544-b

به خبرنگار ورزشی عصرما،محمد رویانیان  یار دیرین احمی نژاد و همشهری مشایی از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس برای چهارمین بار استعفا کرد و این‌بار با استعفای رویانیان موافقت شد.

با تصمیم اعضای هیأت مدیره علی پروین به عنوان سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس انتخاب شد. البته قرار است به زودی اعضای هیأت مدیره دیداری را با وزیر ورزش داشته باشند و پس از تشکیل جلسه هیأت مدیره مدیرعامل را انتخاب کنند.