حسینی، سرپرست اداره ورزش و جوانان اهواز شد

سیدعلی حسینی، سرپرست اداره ورزش و جوانان اهواز شد.، طی حکمی از سوی فرامرز کیانی‌زاده، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، سیدعلی حسینی به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان اهواز منصوب شد.پیش از این محمدرضا بصیری، ریاست این اداره را بر عهده داشت.بصیری نیز به عنوان رییس گروه قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان منصوب […]

سیدعلی حسینی، سرپرست اداره ورزش و جوانان اهواز شد.، طی حکمی از سوی فرامرز کیانی‌زاده، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، سیدعلی حسینی به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان اهواز منصوب شد.پیش از این محمدرضا بصیری، ریاست این اداره را بر عهده داشت.بصیری نیز به عنوان رییس گروه قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان منصوب شد.

121280