دعوت 2 بانوی خوزستانی جهت حضور در اردوی تیم‌ملی دوچرخه‌سواری

دو بانوی خوزستانی به اردوی آمادگی تیم ملی دوچرخه سواری کورسی بانوان ایران دعوت شدند.فروزان عبدالهی و راحیل لرکی دو بانوی خوزستانی دعوت شده به این اردو هستند.این اردو از 24 شهریورماه به مدت 20 روز در کمپ تیم های ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.

دو بانوی خوزستانی به اردوی آمادگی تیم ملی دوچرخه سواری کورسی بانوان ایران دعوت شدند.فروزان عبدالهی و راحیل لرکی دو بانوی خوزستانی دعوت شده به این اردو هستند.این اردو از 24 شهریورماه به مدت 20 روز در کمپ تیم های ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.