رقابت های کشتی ساحلی قهرمانی کشور در شوش با قوانین جدید برگزار می شود

رقابت های کشتی ساحلی قهرمانی کشور با قوانین جدید 20و 21 فروردین ماه امسال در ساحل رودخانه کرخه شهرستان شوش برگزار می شود.به گزارش فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی ساحلی قهرمانی کشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می شود.برخی از قوانین کشتی ساحلی که پیش از این با پیشنهاد فدراسیون کشتی […]

رقابت های کشتی ساحلی قهرمانی کشور با قوانین جدید 20و 21 فروردین ماه امسال در ساحل رودخانه کرخه شهرستان شوش برگزار می شود.به گزارش فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی ساحلی قهرمانی کشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می شود.برخی از قوانین کشتی ساحلی که پیش از این با پیشنهاد فدراسیون کشتی ایران به اتحادیه جهانی تغییر یافته بود به شرح زیر است:

اتمام مسابقه در امتیاز 3 ، یک امتیاز برای خارج شدن از زمین مسابقه و همچنین خاک کردن و دو امتیاز برای به پل زدن (طبق قوانین موجود پل زدن اتمام مسابقه)، مسابقه در مدت زمان 3 دقیقه انجام می شود و وقت اضافه وجود ندارد.در صورت تساوی (1-1 و 2-2) هر کشتی گیری که امتیاز فنی آخر را دریافت کرده باشد برنده مسابقه و در صورت تساوی بدون امتیاز کشتی گیری که فعالیت بیشتری داشته باشد برنده مسابقه خواهد بود.زمین مسابقه نیز از قطر 6 متر به 7 متر (دایره) تغییر یافت.

علیرضا حیدری نایب رییس فدراسیون کشتی کشور با بیان اینکه مسابقات کشتی ساحلی قهرمانی کشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در اوزان مختلف برگزار می شود، گفت:در این مسابقات 30 داور و 300 کشتی گیر از سراسر کشور حضور خواهند داشت.فرماندار شوش نیز از آمادگی این شهرستان برای برگزاری مسابقات کشتی ساحلی قهرمانی کشور خبر داد و گفت:از تمام ظرفیت این شهرستان برای میزبانی هر چه بهتر مسابقات استفاده می شود