تیم فوتبال فولاد خوزستان دراسپانیا اردو می زند

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت : برای حفظ آمادگی بازیکنان این تیم به منظور پیگیری مسابقات لیگ باشگاه های ایران وشرکت درلیگ قهرمانان آسیا یک اردوی تدارکاتی در اسپانیا برگزار خواهیم کرد.ابن قاسم اظهارداشت : این اردو ازروز24 دیماه آینده شروع ومدت 10 روز ادامه خواهد داشت که درجریان این اردوی یک دوره مسابقه […]

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت : برای حفظ آمادگی بازیکنان این تیم به منظور پیگیری مسابقات لیگ باشگاه های ایران وشرکت درلیگ قهرمانان آسیا یک اردوی تدارکاتی در اسپانیا برگزار خواهیم کرد.ابن قاسم اظهارداشت : این اردو ازروز24 دیماه آینده شروع ومدت 10 روز ادامه خواهد داشت که درجریان این اردوی یک دوره مسابقه چهارجانبه را برگزار خواهیم کرد.اعضا تیم فوتبال فولاد خوزستان که ازدو روز قبل یک استراحت 10 روزه رابدلیل تعطیلی مسابقات لیگ شروع کرده اند تا اول دیماه در اسراحت خواهند بود.تیم فوتبال فولاد خوزستان تا پایان هفته هفدهم مسابقات لیگ برترباشگاه های ایران با 31امتیاز درمکان چهارم جدول قراردارد