جایزه بازی جوانمردانه فدراسیون فوتبال آسیا به کره جنوبی رسید

فدراسیون فوتبال کره جنوبی جایزه بازی جوانمردانه کنفدراسیون فوتبال آسیا را از آن خود کرد تا دست ایران و ژاپن خالی بماند. مراسم انتخاب برترین های فوتبال آسیا در سال 2014 هم اکنون به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است.در بخش بازی جوانمردانه که ایران و ژاپن نیز نامزد دریافت جایزه بودند، در نهایت فدراسیون […]

فدراسیون فوتبال کره جنوبی جایزه بازی جوانمردانه کنفدراسیون فوتبال آسیا را از آن خود کرد تا دست ایران و ژاپن خالی بماند. مراسم انتخاب برترین های فوتبال آسیا در سال 2014 هم اکنون به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است.در بخش بازی جوانمردانه که ایران و ژاپن نیز نامزد دریافت جایزه بودند، در نهایت فدراسیون فوتبال کره جنوبی انتخاب شد تا ایران نخستین شانس برای حضور در جمع برترین ها را از دست بدهد.