فولاد نوین استقلال را در شهرآورد اهواز شکست داد

شهرآورد اهواز در لیگ دسته یکم باشگاههای ایران را قرمزپوشهای فولاد نوین ازآبی پوشان استقلال بردند. دراین بازی که ازهفته چهارم این رقابتها بود وعصر چهارشنبه درورزشگاه اختصاصی فولاد دراهواز برگزار شد تیم فوتبال فولاد نوین با یک گل همشهری خود تیم استقلال اهواز راشکست داد.تنها گل تیم فولاد نوین اهوازرا دراین بازی امیرذلیکانی دردقیقه […]

شهرآورد اهواز در لیگ دسته یکم باشگاههای ایران را قرمزپوشهای فولاد نوین ازآبی پوشان استقلال بردند. دراین بازی که ازهفته چهارم این رقابتها بود وعصر چهارشنبه درورزشگاه اختصاصی فولاد دراهواز برگزار شد تیم فوتبال فولاد نوین با یک گل همشهری خود تیم استقلال اهواز راشکست داد.تنها گل تیم فولاد نوین اهوازرا دراین بازی امیرذلیکانی دردقیقه 14 به ثمررساند.تیم فوتبال فولاد نوین با این برد ازچهاربازی هشت امتیازی شد وتیم استقلال اهواز ازهمین تعداد بازی درامتیاز شش باقی ماند .این مسابقه را علی صفایی به کمک حمزه علی سلیمی و محمدرضا فتحی قضاوت کرد.استان خوزستان درمسابقات فوتبال لیگ دسته یکم باشگاه های ایران سه تیم دارد.