انتصاب سرپرست کمیته آموزش،مشاور‌ امور فرهنگی بانوان و مشاورین حقوقی هیات هاکی خوزستان

به گزارش روابط عمومی هیأت هاکی استان خوزستان: سرپرست کمیته آموزش، مشاور امور فرهنگی بانوان و مشاورین حقوقی منصوب شدند. طی احکامی جداگانه از سوی دکتر پرویز بابادی سرپرست هیات هاکی استان سرپرست کمیته آموزش، مشاور امور فرهنگی بانوان و مشاورین حقوقی منصوب شدند. بر این اساس خانم مژگان محمدی‌ بابادی به سمت سرپرست کمیته […]

به گزارش روابط عمومی هیأت هاکی استان خوزستان: سرپرست کمیته آموزش، مشاور امور فرهنگی بانوان و مشاورین حقوقی منصوب شدند.

طی احکامی جداگانه از سوی دکتر پرویز بابادی سرپرست هیات هاکی استان سرپرست کمیته آموزش، مشاور امور فرهنگی بانوان و مشاورین حقوقی منصوب شدند.

بر این اساس خانم مژگان محمدی‌ بابادی به سمت سرپرست کمیته آموزش منصوب شد.

همچنین خانم مهناز خدری‌غریب وند هم به عنوان مشاور امور فرهنگی بانوان و آقایان رضا عفری نژاد و احمدرضا حیدری به عنوان مشاورین حقوقی هیات هاکی استان خوزستان معرفی شدند.